Nieuws

MS Centraal 1/03/2018
9/3/2018

Een succesvolle infoavond met actuele thema's als Overcoming MS, Interpreteren van NMR beelden van de hersenen, stamceltherapie bij MS en het darmmicrobioom en MS kwamen aan bod. De avond werd muzikaal afgesloten met een workshop met Ingeborg.

NMSC in Zorgmagazine
29/1/2018

Recent verscheen het Nationaal MS Centrum in Zorgmagazine, een tijdschrift voor de zorgsector. Lees het hier.

Artikel NL-BE validatie van Bicams
24/11/2017

Recent verscheen een artikel omtrent Nederlands-Belgische validatie van de Bicams in Multiple Sclerosis and Related Disorders, lees het hier.

NMSC Nieuwsbrief

Met de nieuwsbrief willen we u op regelmatige tijdstippen op de hoogte houden van alle grote en kleine veranderingen in het Nationaal MS Centrum.